ទឹកដោះម្ដាយថ្លៃ!​ ក្មេងស្រីម្នាក់លូនចេញពីក្រោមរថយន្តដឹកដី ទាំងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច ស្ទើរតែអស់ជីវិត ដោយសារតែ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភ្នំពេញ ៖​ បុរសម្នាក់សង្ស័យស្រវឹងស្រាបើករថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងចេញពីផ្លូវបេតុងជ្រុលទៅបុករថយន្តបែនដឹកខ្សាច់ពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តបែ  នដឹ  កខ្សា  ច់ជ្រុ  លទៅបុកចូលផ្ទះលក់បា  យម្ហូប​ រងរបួសម្ដាយ និង  កូ  នស្រី​ បញ្ជូនទៅសង្គ្រោះភ្លាមៗ កាលវេលាម៉ោង១១​ និង២០នាទីយប់ថ្ងៃ អង្គារិ៍ ទី៩ ខែ

អានបន្តរ

ករណី​….​មនុស្ស​ក្នុង​រថយន្ត​ដែល​ឆេះ​នៅលើ​មហាវិថី​ឈ្នះៗ​ សមត្ថកិច្ច​កំពុង​ស្រាវជ្រាវ​រក​ការពិត

    ភ្នំពេញៈ កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​នគរបាល​ខណ្ឌ​ព្រែកព្នៅ កំពុង​បន្ត​ស្រាវជ្រាវ​ករណី​ឆេះ​រថយន្ត​ ១ ​គ្រឿង នៅ​ចំណុច​ដង​មហាវិថី​ឈ្នះៗ ស្ថិតក្នុង​ភូមិ​កប់ស្រូវ សង្កាត់​គោករកា ខណ្ឌ​ព្រែកព្នៅ កាលពី​វេលា​ម៉ោង​ ៣ ​ទៀបភ្លឺ ថ្ងៃទី​ ៨ ខែវិច្ឆិកា បន្ទាប់ពី​ពិនិត្យឃើញ​មាន​មនុស្ស​ម្នាក់​ឆេះ​ស្លាប់​នៅក្នុង​រថយន្ត​នោះ​។ នេះ​បើតាម​សមត្ថកិច្ច​នគរបាល​មូលដ្ឋាន​។ លោក​

អានបន្តរ

មេធំ Pfizer និយាយថាថ្នាំគ្រាប់ព្យាបាលកូវីដ១៩ របស់ខ្លួន មានប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយហានិភ័យ នៃការស្លាប់ ឬឈឺធ្ងន់រហូតដល់ចូលមន្ទីពេទ្យ ចំពោះមនុស្សពេញវ័យដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បានរហូតដល់៨៩% – ចែករំលែកគ្មានដែនកំណត់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (ញូវយ៉ក)៖ ការធ្វើតេស្តសាកល្បងថ្នាំគ្រាប់ប្រឆាំងវីរុសកូវីដ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer បានបញ្ឈប់ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីបង្ហាញថាថ្នាំនេះអាចកាត់បន្ថយឱកាសនៃការចូលមន្ទីរពេទ្យ ឬស្លាប់ចំពោះមនុស្សពេញវ័យ បានរហូតដល់៨៩%។ នេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ ចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រ ទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លទ្ធផលហាក់ដូចជាល្អលើសពីថ្នាំគ្រាប់ molnupiravir របស់ក្រុមហ៊ុន

អានបន្តរ

សង្វេគណាស់លោកអើយ ! ក្រ​​​ឡា​​​​​ប់ឡា​​ន មួយគ្រួសារ៦នាក់ ឪពុក១ ម្តាយ១ បង១ ប្អូន១ ស្លាប់ទាំងអស់៤នាក់ បន្សស់ទុកកូនប្រុសអាយុ៨ឆ្នាំ និងជីដូនពិការទៀត…(មានរូបភាពច្រើន)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះបើយោងតាមហ្វេសប៊ុកTep Ponបានបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃទី ០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ នេះថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ “ពិត​​ជា​​ត​​​ក់ស្លុ​​​​​តខ្លាំ​​​ងណាស់ មួយឡានត្រូវបានស្លា​​​​ប់ បា​​​​ត់ប​​​ង់​​​ជី​​​វិ​​​តទាំ​​​ងអ​​​​ស់ នេះជារូបថតរបស់គាត់កាលនៅរស់ ពេលនេះពួកគាត់ ត្រូវបានស្លា​​​​ប់បា​​​ត់ប​​​ង់ជី​​វិ​​​តអ​​​ស់ហើយ សូមចូលរួមរំលែកទុ​​​ក្ខ យ៉ា​​ងក្រៀ​​​​មក្រំ ជាទីបំផុត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរជម្រាបជូនផងដែរថា កាល​វេលា​ម៉ោង ​2.45

អានបន្តរ

ចុមមានរឿងអី មុននេះ សឿ សុធារ៉ា ត្រូវ សូ ដានីតា ប្រកាសស្វែងរកបន្ទាន់ មុនចេញដីកាកោះហៅ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ដូចដែរដឹងស្រាប់ហើយថា កាលមួយរយៈពេលមុននេះ តារាសម្តែង សឿ សុធារ៉ា ត្រូវអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមមួយចំនួន បង្ហោះសាររឿងលុយតុនទីន មិនព្រមទូទាំង ក្រោយមក ក៏មានរឿងជាមួយនឹង តារាកំប្លែង នាងខ្ញុង និងអតីតតារាកំប្លែង ស្រីអយ ដែលធ្វើឲ្យ បណ្តាញសង្គមកក្រើកនាំគ្នាវិភាគភ្លូកទឹកភ្លូកដី។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ក្រោយពី

អានបន្តរ

លោក ទេព ហ៊ុយ មេប៉េអឹមក្រុងក្រចេះ ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយ ពាក់ព័ន្ធការប្រើអំពើហិ.ង្សាលើឈ្នួលបម្រើ២នាក់ និង ប.ង្ខំអោយក្មេងស្រីទាំង២នាក់ ស៊ីអា.ចម៍ឆ្កែ

លោក ទេព ហ៊ុយ មេប៉េអឹមក្រុងក្រចេះ ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយ ពាក់ព័ន្ធការប្រើអំពើហិ.ង្សាលើឈ្នួលបម្រើ២នាក់ និង ប.ង្ខំអោយក្មេងស្រីទាំង២នាក់ ស៊ីអា.ចម៍ឆ្កែ 👉ឃោរ.ឃៅ អសីលធម៌ និង ថោ.កទាប

អានបន្តរ

ទ ប់ទឹកភ្នែកមិនជាប់ទេ!! កុមា.រីម្នាក់សុំឲ្យលោកតា ម៉ៅ ធនិន ជួយយកផ្ទះមកវិញផង ព្រោះឪពុក……(មានវីដេអូ)

​​ ទាំងឯកឧត្តម ម៉ៅធនិន ទាំងអ្នកចូលរួមសវនាការ ស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកគ្រប់គ្នា ព្រោះតែអាណិត អាសូរកុមារីម្នាក់ត្រូវតែមានអ្នកទីបីយកមកលើផ្ទះហើយដេញហើយកូននិងប្រពន្ធដើមចុះចេញ។កុមារីកំសត់ក្លាហានរូបនេះបានចេញមុខប្ដឹងដល់ឯកឧត្តមមើលថា៖ ​​ «សូមឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទាម.ទារយកដី និងផ្ទះមកវិញដើម្បីបែ ងចែកគ្នាខណៈដែលលោកឪពុកបានគំ.រា មយកផ្ទះនេះរ.ស់នៅជាមួយនឹងស្រីថ្មី។ ចង់ដឹងច្បាស់ថាសា.ច់រឿងយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមដូចតទៅ÷ ​​ ​​  

អានបន្តរ

អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា បង្ហោះសារថា “ទេសចរណ៍ក្រៅប្រទេស10000$ បានទៅប្រជាជនគេ ដំណើរកម្សាន្ត ក្នុងស្រុកតែ 500$ អាចជួយ…” (មានរូបភាពច្រើន)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សព្វថ្ងៃនេះ កេរ្ត៍ឈ្មោះល្បីល្បាញរបស់ អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ល្បីស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងហើយ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយ មានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភ មានទាំងអំណាច មានទាំងកេរ្ត៍ឈ្មោះ សេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារ ទៅណាមកណា ក៏មានគេឯងស្គាល់គ្រប់គ្នា តែអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរជាខ្លាំងនោះ អ្នកឧកញ៉ា ឡេងណាវ៉ាត្រា បើទោះបីខ្លួនកាន់តែខ្ពស់តែបែរជាដាក់ខ្លួនកាន់តែទាប។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទន្ទឹមនឹងនេះ ប្រសិនបើក្រឡេកទៅមើល ជីវិតគ្រួសារវិញ អ្នកឧកញ៉ា ឡេង

អានបន្តរ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទទួលញញួរប្រធានអាស៊ាន ដោយប្តេជ្ញាដឹកនាំអាស៊ានបោះជំហានទៅមុខ ក្រោមមូលបទ «អាស៊ានរួមគ្នាធ្វើ-ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នា»

(ភ្នំពេញ)៖ ជាមួយការបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធរយៈពេល៣ថ្ងៃ ដែលប្រទេសព្រុយណេ ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ក៏បានទទួលញញួរដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនាឆ្នាំ២០២២ផងដែរ។ នេះជាកិច្ចការទទួលធ្វើជាម្ចាស់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏មានសារសំខាន់នៅក្នុងតំបន់លើកទី៣ហើយសម្រាប់កម្ពុជា ក្រោយក្លាយជាសមាជិកអាស៊ាននៅឆ្នាំ១៩៩៩។ លើកទី១ នៅឆ្នាំ២០០២ លើកទី២ នៅឆ្នាំ២០១២។ នៅចំពោះមុខមេដឹកនាំអាស៊ាន ដែលអវត្តមានតំណាងមកពីមីយ៉ាន់ម៉ានោះ សម្តេចតេជោ

អានបន្តរ

លោក ចាន់ សុគន្ធ ប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ WCC រងការចោទប្រកាន់ ថា «លក់ដីឡូតិ៍ខ្យល់» (មានវីដេអូ) – ចែករំលែកគ្មានដែនកំណត់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ៖លោក ចាន់ សុគន្ធ ប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ WCC បានរងការចោទប្រកាន់ថា បានលក់ដីឡូតិ៍ខ្យល់ជូនអតិថិជនហើយព្យាយាមគេចវេសមិនព្រមដោះស្រាយនោះឡើយ ។ អតិថិជនជាច្រើននាក់ ព្រមានថា បើ លោក ចាន់ សុគន្ធ នៅតែបន្តគេចវេសមិនព្រមដោះស្រាយបែបនេះទៀត អតិថិជននឹងប្តឹងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Facebook

អានបន្តរ